Palvelut

Autamme asiakkaitamme muun muassa:

  • Toimintaprosessien kehittämisessä
  • Selvitysten ja tutkimusten tekemisessä
  • Järjestelmien hankinnassa ja käyttöönotossa
  • Tietoliikenneverkkojen suunnittelussa, hankinnassa ja käyttöönotossa
  • Palvelujen hankinnassa ja käyttöönotossa
  • Projektin ohjauksessa
  • Liiketoimintamallien ja palvelujen kehittämisessä

Yritysten ja organisaatioiden toiminta muuttuu jatkuvasti tietokeskeisemmäksi. Käytännön operatiivinen toiminta, erilaiset järjestelmät ja tiedon hallinta nivoutuvat yhä tiukemmin toisiinsa. Yrityksen johdonmukainen kehittäminen edellyttää prosessien ja niiden ohjaukseen käytettävien järjestelmien ymmärtämistä ja saumatonta yhteistoimintaa.

Toimintamme perusteena ovat käytännössä hyväksi koetut ratkaisumallit ja vahva kokemus energiayhtiöiden toiminnasta sekä tieto- ja tietoliikennejärjestelmistä niin tilaajan, toimittajan kuin konsultinkin roolissa.